OSY MĚSTA: Jak aktivovat a transformovat městské třídy

# architektura, městské bulváry, městské třídy, osy města, plánování města, urbanismus, územní plán, veřejný prostor

Vloženo19. 10. 2015

Text Petr Klíma, Šárka Lorencová

Během letošního podzimu už počtvrté – a naposledy – zveme příznivce architektury a veřejného prostoru do kreativní zóny DEPO2015 na architektonický večer z cyklu OSY MĚSTA. Ve středu 21. října 2015 od 18:30 hod. se budeme věnovat aktuální tendencím v plánování veřejného prostoru u nás i v zahraničí. Nenechte si ujít příjemné posezení u kávy s našimi vzácnými hosty!

Datum: 21. 10. 2015
Čas: 18:30 hod.
Místo: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

————————

Hosté večera:

Milota Sidorová – urbanistka a konzultantka, zakladatelka a ředitelka iniciativy Women. Public Space. Prague uvede příklady současného městského plánování a výsledky mezinárodní spolupráce v Evropě a ve světě

Radek Kolařík – zakladatel ateliéru RKAW a pedagog Fakulty architektury ČVUT se podělí o zkušenosti architekta a urbanisty a zároveň účastníka i porotce řady urbanistických soutěží

Igor Kovačević – architekt a urbanista, zakladatel ateliéru MOBA studio a Centra pro středoevropskou architekturu představí plánování plzeňských městských bulvárů v evropském kontextu

————————

Souhrnný plakát podzimní část cyklu
Událost na Facebooku

————————

Jak se dnes plánují města ve světě a v Evropě? Vstřebává Plzeň aktuální trendy v městském plánování? Je plánování města pouze záležitostí expertů, nebo jde o otevřenou diskusi odborníků a uživatelů? Jak vypadá a co přináší mezinárodní spolupráce v oblasti městského plánování? A jak aktivovat a transformovat městské třídy?

Milota Sidorová (Women. Public Space. Prague), má i díky bohatým zkušenostem s pořádáním konference reSITE nevšední přehled o mezinárodní architektonické a urbanistické scéně. Ve svém příspěvku bude hovořit především o dění ve Vídni – konkrétně o tom, jak Vídeň přistoupila k transformaci svého nejrušnějšího a nejnavštěvovanějšího městského bulváru – Mariahilferstrasse. Tato třída letos prodělala radikální proměnu, která se stala precedentem pro jiná evropská města, a to zejména rozsáhlým omezením individuální automobilové dopravy (s výjimkou zásobovaní).  Transformace vnesla na Mariahilferstrasse nový pouliční mobiliář i příležitost flexibilně využívat prostor ulice. Ulici dnes sdílí chodci, cyklisti a také auta, která mohou ulicí projíždět rychlostí pěšího. Úprava bulváru v sobě spojuje dva urbanistické koncepty – zónu s částečně smíšenou funkcí a pěší zónu. Milota Sidorová se zaměří nejen na výsledné řešení bulváru, ale i na participační proces využívající metodu tzv. gender mainstreamingu.

Leitmotivem vystoupení architekta a urbanisty Radka Kolaříka (RKAW) bude otázka Co by, kdyby? Co by se stalo s širším centrem Plzně, kdyby byla přijata změna územního plánu na podkladě Kolaříkova úspěšného soutěžního návrhu na řešení území Plzeň – Jižní město z roku 2007? Radek Kolařík návštěvníky seznámí se svým konceptem zástavby této lokality o rozloze přibližně 650 hektarů (včetně veřejných prostranství). Zamyslí se i nad tím, jak by tato zástavba navázala na stávající městskou strukturu a jak by na případnou realizaci návrhu reagovalo využití ploch objektů v centru města a v navazujících oblastech. Jak by fungovaly existující veřejné prostory města? Došlo by k odsátí jejich energie? Unesl by potenciál města toto výrazné rozšíření?

Třetím přednášejícím bude Igor Kovačević (MOBA studio, CCEA), spoluautor jednoho ze dvou vítězných návrhů v urbanistické soutěži Plzeň – vnitřní město. Koncept Kovačevićova ateliéru MOBA studio se pak stal podkladem pro tvorbu nového územního plánu města Plzně. Své vystoupení však architekt začne vzpomínkou na počátky své profesní dráhy, kdy pro něj správnou cestu a způsob řešení problémů města (například konfliktu mezi veřejným prostorem a automobilovou dopravou) bylo navrhování. Po několika letech však zjistil, že primární prací architekta, urbanisty i občana je vytvářet prostor pro jednání a vzájemné chápaní různých uživatelů veřejného prostoru. Co se týče vztahu k autům a veřejnému prostoru, je podle Igora Kovačeviće nutné stále upozorňovat na mnoho omylů a nelogičností, se kterými se jako uživatelé denně setkáváme a doposud jsme nebyli schopni jejich nápravy. Z dob hlubokého komunismu (kdy si každý bral, kolik potřeboval – nejlépe 12 m2 veřejného prostoru) doposud v řadě našich měst platí disproporce, kolik za „zábor“ veřejného prostoru platí automobilista (v Praze například 700 Kč za rok), a kolik ne-majitel auta (u 12m2 veřejného prostoru jde o 960 Kč na den). V souvislosti s přípravou nového územního plánu pro Plzeň se Igor Kovačević ocitl znovu v roli někoho, kdo navrhuje a neprojednává. Přestože se dle svého názoru daleko nedostal, byla to pro něj velice důležitá zkušenost. V rámci závěrečné diskuse se bude chtít sám zeptat, zda jeho roční počínání v Plzni vzbudilo nějaké ohlasy či dotazy ze strany uživatelů a občanů – takové, které zatím neslyšel.

Program architektonického večera se jako obvykle završí diskusí se všemi vystupujícími. Po celý večer bude otevřena kavárna s občerstvením. Vstupné na akci je 40,- Kč.

————————

Podzimní cyklus architektonických večerů programu Pěstuj prostor je věnován hlavním městským osám – zejména jejich podobě a roli, kterou hrají pro současná města a jejich obyvatele. Spolek Pěstuj prostor tak chce i nadále podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Letošní cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma, Šárka Lorencová a Kateřina Ždychová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor.

————————

Titulní foto: Milota Sidorová