Ohlédnutí za architektonickým večerem Říční plovárny z cyklu SPODNÍ PROUDY

# architektura, plovárna, řeky, veřejný prostor

Vloženo26. 05. 2015

Text Šárka Lorencová, Monika Škublová, Petr Klíma

Ve středu 6. května 2015 proběhla v prostoru Městské plovárny na nábřeží Radbuzy první architektonický večer z jarního cyklu SPODNÍ PROUDY, který pořádá spolek Pěstuj prostor. Setkání na téma Říční plovárny zahájili iniciátoři obnovy plzeňské plovárny Lukáš Mácha a Marek Sivák, příklad kvalitní současné plovárenské architektury představil architekt Marek Přikryl, prezentací postupné proměny velvarského “Malvaňáku” přítomné inspiroval Radim Wolák a do závěrečné debaty významně přispěl David Šlesinger z Plovárny Hradiště. Všichni se s návštěvníky podělili o své osobní zkušenosti s obnovou zapomenutých míst.

Fotoreport z průběhu večera

Jako první vystoupili Lukáš Mácha a Marek Sivák, kteří se zasloužili o obnovení tradice a dosavadní rozkvět místa bývalé plovárny. Lukáš Mácha jako iniciátor této myšlenky své vyprávění o historii plovárny doprovodil dobovými fotografiemi. Přiblížil rovněž, jak se mezi členy skupiny Maják Plzně zrodila idea přihlásit obnovu plovárny do otevřené výzvy Pěstuj prostor. Marek Sivák plynule navázal příspěvkem o uskutečnění první etapy obnovy během loňského workcampu a zmínil také nejbližší budoucnost místa včetně připravovaných kulturních a komunitních akcí. Na fotografiích z roku 2014 připomněl, jak místo vypadalo před novodobým zásahem sekyrek, pil či lopat, a názorně ukázal obrovský kus práce, který byl odveden, aby plovárna dostala dnešní podobu a byla přístupná pro veřejnost.

Další host, architekt Marek Přikryl z úspěšného studia Prokš Přikryl architekti, představil projekt zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže, realizovaný v minulém roce. Prezentovaným návrhem adaptace někdejšího hospodářského stavení, které donedávna sloužilo jako garáž traktorů, autoři vstoupili do prostředí zanedbaného velkostatku – areálu mimořádně velkorysého měřítka. Jejich koncept je založen na respektu k minulosti a citlivé práci s geniem loci a zároveň na odvaze využít prostředky současné architektury. Architekti navrhli zachovat železobetonovou nosnou konstrukci celého objektu včetně žebírkového stropu. Cihelné zdivo stávajících vnějších a vnitřních zdí nechali rozebrat na jednotlivé cihly, které po očištění opět využili k výstavbě nových příček a obvodových stěn. Zachovali přitom konstrukční modul celého objektu. Recyklací původního materiálu získali nové konstrukce působivé struktury, textury i barevnosti, zachovali podstatnou část historické paměti objektu a ušetřené finance navíc mohli investovat do kvalitního sanitárního vybavení. Na závěr Marek Přikryl posluchačům prozradil, že s kolegou připravili i projekt rekonstrukce stájí, které jsou rovněž součástí areálu statku. Věřme, že se osvícenému investorovi podaří získat prostředky i na tento počin.

Třetím hostem byl Radim Wolák, starosta obce Velvary, který přispěl vystoupením o vzniku a obnově plovárny Malvaňák. Historie místa i příběh o cestě, kterou nadšení obyvatelé Velvar doposud urazili (a která ještě nekončí), aby úspěšně oživili a upravili místní plovárnu, se do značné míry podobá nedávným událostem v Plzni. V zapojení až stovek lidí do procesu participace i prací na místě může být obnova Malvaňáku pro Plzeňany velkou inspirací. Jak Radim Wolák ve své prezentaci doložil, plánovací setkání s veřejností jsou i navzdory možnému zdržení či drobným komplikacím zásadní – hojná účast přináší řadu cenných nápadů a zároveň pomáhá udržet pospolitost a podněcovat aktivitu celé komunity, která díky tomu může v poměrně krátké době dokázat neočekávané věci.

Při závěrečné diskuzi se k uvedeným hostům připojil i David Šlesinger a rozproudil debatu příklady z obnovy již několik let dobře fungující Plovárny Hradiště. Diskuze na závěr byla velice živá, kdy každý z hostů přidal své praktické zkušenosti a rady, jak motivovat skupinu a udržet při dlouhodobé spolupráci dobrou náladu.

V mezičase již na první večer navázala další akce z cyklu SPODNÍ PROUDY – tentokrát na téma Fenomén lázně. Naše pozvání přijali plzeňský architekt Jan Soukup, prezident ASORKD Pavel P. Ries a zakládající člen společnosti FAIR ART Martin Leskovjan. Program se uskutečnil ve středu 20. 5. 2015 od 18.30 h v prostoru Městské plovárny.

——————————

Letošní jarní cyklus architektonických večerů programu Pěstuj prostor rozvíjí téma vody a architektury. Kromě témat a míst, která se objevila v otevřené výzvě Pěstuj prostor, se věnuje i aktuálnímu dění v prostoru města; představuje také zkušenosti odjinud a příklady dobré praxe. Pěstuj prostor tak chce i nadále podporovat zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Letošní cyklus připravují plzeňské architektky Šárka Lorencová a Monika Škublová ve spolupráci s architektem Petrem Klímou a dalšími členy spolku Pěstuj prostor.

Cyklus je pořádán spolkem Pěstuj prostor za podpory Plzně 2015Ministerstva kultury ČR a města Plzně.