Od Západu nefouká? Teoretička Jana Tichá na pozvání Aleše Kubalíka přiblíží proměny české architektury po roce 1989

# Aleš Kubalík, architektonické večery, architektura, diskuse, Jana Tichá, od západu nefouká?, přednáška, současná architektura, Zlatý řez

Vloženo07. 12. 2021

Text Petr Klíma

Přednáškový a diskusní cyklus Od Západu nefouká? Plzeňští architekti zvou se uzavře ve středu 15. prosince 2021 od 18 hodin v prostoru mezioborového kulturního centra Papírna Plzeň. Na pozvání plzeňského architekta Aleše Kubalíka ze studia Sporadical zde vystoupí teoretička a kritička architektury Jana Tichá.

Datum: 15. 12. 2021
Čas: 18:00 hod.
Místo: Papírna Plzeň, Zahradní 2, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Ve svém příspěvku Jana Tichá představí pohled na proměny architektury v České republice po roce 1989. Východiskem jí přitom bude její kniha Prostor a místo o architektonické tvorbě na českém území v letech 1989–2014. Pohovoří také o „historické úloze“ Zlatého řezu, který od 90. let minulého století tuzemské veřejnosti zprostředkovával texty nejvýznamnějších zahraničních tvůrců a přiváděl na svět další významné publikační počiny. Na uvedená témata pak dojde i v závěrečné diskusi Jany Tiché s Alešem Kubalíkem.

Akce se bude řídit platnými hygienickými nařízeními. Vstupné činí 50 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.

Přednáškový cyklus se uskutečňuje s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury.

————————

Jana Tichá
Teoretička a kritička architektury, zabývá se moderní a současnou architektonickou tvorbou zejména ve vztahu k přírodě a krajině, další oblastí jejího zájmu jsou přesahy architektury a výtvarného umění. Šéfredaktorka nakladatelství Zlatý řez a stejnojmenného časopisu, zaměřeného na moderní a současnou architekturu. Autorka řady knižních publikací, překladatelka z angličtiny; jako editorka připravila několik tematických čítanek architektonické teorie. Pravidelně publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Od roku 2013 jako jeden ze tří nezávislých expertů Nadace Fundació Mies van der Rohe v Barceloně nominuje za Českou republiku stavby do soutěže Evropská cena za současnou architekturu / Mies van der Rohe Award. Pedagogicky působila od roku 2003 na UMPRUM, kde založila a vedla kurs Czech 20th Century Architecture, od roku 2015 pracuje na Ústavu teorie a dějin architektury ČVUT.

————————

Foto: Jana Tichá, Prostor a místo: Architektonická tvorba na území České republiky 1989–2014, Praha 2016 (zdroj obrazové ukázky: https://www.kosmas.cz/knihy/217835/prostor-a-misto/).
Zdroj: FA ČVUT v Praze.