Od Západu nefouká? Do Plzně na pozvání architektů z ateliéru Pro-story zavítá brněnský architekt Svatopluk Sládeček

# architektonické večery, architektura, diskuse, Jiří Zábran, New Work, od západu nefouká?, přednáška, současná architektura, Svatopluk Sládeček, Tereza Nová

Vloženo23. 11. 2021

Text Petr Klíma

Přednášková a diskusní série Od Západu nefouká? Plzeňští architekti zvou, která přibližuje a reflektuje současnou architekturu v Plzni i mimo ni, pokračuje třetím dílem již ve středu 1. prosince 2021 od 18 hodin v kreativní zóně DEPO2015. Pozvání architektky Terezy Nové a jejího kolegy Jiřího Zábrana z ateliéru Pro-story přijal architekt Svatopluk Sládeček, zakladatel brněnského ateliéru NEW WORK.

Datum: 1. 12. 2021
Čas: 18:00 hod.
Místo: DEPO2015 – ateliér, Presslova 14, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Ve své prezentaci se Svatopluk Sládeček, známý mj. svým konceptem figurkativní architektury, zaměří především na své realizace v regionech. Stavby různého účelu i měřítka spojuje autorovo sledování autentické tvůrčí cesty a jeho snaha o nalezení osobitých, nesamozřejmých a zároveň odpovídajících architektonických forem. Reflexi současné regionální architektury a české scény vůbec se pak bude Svatopluk Sládeček věnovat v debatě s Jiřím Zábranem.

Akce se bude řídit platnými hygienickými nařízeními. Vstupné činí 50 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.

Závěrečná část cyklu Od Západu nefouká? Plzeňští architekti zvou, připravovaného s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Státního fondu kultury a Nadace české architektury, se uskuteční ve středu 15. prosince 2021 od 18 hodin v Papírně Plzeň. Pozvání k vystoupení v Plzni od Aleše Kubalíka z ateliéru Sporadical přijala teoretička a kritička architektury Jana Tichá, zakladatelka a šéfredaktorka nakladatelství Zlatý řez, v současné době působící na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

————————

Svatopluk Sládeček
V letech 1988–1994 vystudoval architekturu na pražské UMPRUM. V roce 1995 stál u založení studia NEW WORK, které dodnes vede. Pozornost širšího publika si získal pojetím tzv. figurkativní architektury, jíž uceleně představil na přelomu let 2004 a 2005 na výstavě Figurkativní architektura pro začátečníky v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a posléze i v několika reprízách v zahraničí. V letech 2016 a 2017 péčí Rostislava Koryčánka vystavoval společně s Davidem Krausem v Domě umění v Brně a opět v krajské galerii ve Zlíně. Od roku 2016 pedagogicky působí na Fakultě architektury na VUT v Brně. Opakovaně uspěl v soutěži Grand Prix Obce architektů, několikrát byl nominován na Cenu Klubu Za starou Prahu. V roce 2018 získal za stavbu chaty v Zadní Telnici nominaci na Českou cenu za architekturu. Je členem České komory architektů.

————————

Foto: Svatopluk Sládeček (NEW WORK), Rodinný dům v Dolních Kounicích, 2019. Foto: archiv studia NEW WORK.
Zdrojnewwork.cz.