Nebezpečné známosti? Přednáška a diskuze se sociology otevře téma vztahů mezi občany, architekty a politiky

# architektura, diskuse, Kaiserová, Matoušek, občanské projekty, občanský aktivismus, politika, přednáška, Procesy pokroku, sídliště, sociologie, transformace města, veřejné prostranství, veřejný prostor, veřejný zájem

Vloženo04. 02. 2020

Text Petr Klíma

Ještě před zahájením tradičního jarního přednáškového cyklu o současné architektuře a souvisejících tématech (tentokrát o zeleno-modré infrastruktuře města) připravil spolek Pěstuj prostor mimořádnou přednášku Idy Kaiserové a Petra Matouška. Dvojice sociologů z ateliéru MAKAI na případové studii malého architektonického zásahu do veřejného prostoru jednoho z plzeňských sídlišť nastíní téma vztahů mezi občany, architekty a politiky, mezi odborností a občanským aktivismem. V přednášce a následné diskuzi určené odborné i širší veřejnosti přiblíží své poznatky z několika let výzkumů i praktické zkušenosti s rozvojem veřejných prostranství měst a obcí. Akce se uskuteční ve středu 11. března 2020 od 18 hodin v plzeňské univerzitní kavárně Družba coby součást doprovodného programu projektu Procesy pokroku.

Datum: 11. 3. 2020
Čas: 18:00 hod.
Místo: Družba – Univerzitní kavárna, Sedláčkova 19, Plzeň

————————

Událost  na Facebooku

————————

V roce 2015 podala obyvatelka jednoho z plzeňských sídlišť podnět na zlepšení veřejného prostoru před tamější základní školou do Otevřené výzvy Pěstuj prostor. Do následné přípravy a postupné realizace intervence se zapojili studenti architektury a také místní obyvatelé. Svou aktivitou upozornili společně na zanedbaný veřejný prostor a jeho možný potenciál. Architektonický zásah i komunitní aktivity prostor oživily – v místě si hrály děti a využívali je i rodiče. Po několika letech a personální změně ve vedení příslušného městského obvodu však přišlo úřední nařízení prvky odstranit. Architekti nechtěli, lidé nechtěli. Původní drobná architektura byla nicméně zlikvidována a prostor byl upraven nově. Architekti jsou nespokojeni a mluví o špatné rekonstrukci, politici jsou spokojeni a mluví o lepší architektuře, lidé jsou…

Tento typ veřejných zásahů probíhá v různých formách v různých městech. Jak lze tyto změny podrobně popsat a vysvětlit? A k čemu je to užitečné? Petr Matoušek a Ida Kaiserová několik z nich analyzovali a identifikovali řadu společných znaků včetně strategií aktérů i politik městských správ. Sociologická analýza podle autorů umožňuje otevřít širší a obecnější téma vztahů mezi občany, architekty a politiky, mezi odborností a občanským aktivismem. Každá z těchto skupin disponuje svým druhem moci a každá z nich má svůj vlastní přístup k „veřejnému zájmu“.

————————

Vstupné na přednášku, uspořádanou s podporou města Plzně a Ministerstva kultury ČR, činí 50 Kč.
Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz

————————
Foto: Gabriela Homolová, realizace občanského projektu, 2016, Plzeň