MOMENTY INTROSPEKCE: přiblížil socialistický realismus architekturu širším vrstvám? A jak ovlivnil tvář Plzně?

# architektonické večery, architektura, historie architektury, Janečková, momenty introspekce, Plzeň, poválečná architektura, přednáška, socialistický realismus, sorela, Strakoš

Vloženo02. 11. 2017

Text Petr Klíma

Třetí část přednáškové série – opět s dvojicí uznávaných českých historiků architektury – se zaměří na architekturu socialistického realismu v Plzni, v Československu i ve světě. Zatímco Martin Strakoš z NPÚ v Ostravě přiblíží různé interpretace socialistického realismu v architektuře a vztah jeho reprezentantů k umělecké a architektonické avantgardě, v Praze působící Michaela Janečková představí projevy tzv. sorely v Plzni i regionu. Přednáška se odehraje ve středu 8. listopadu 2017 od 18:30 hodin netradičně na školní půdě, konkrétně v budově 20. základní školy, která nese charakteristické formy socialistického realismu.

Datum: 8. 11. 2017
Čas: 18:30 hod.
Místo: 20. základní škola, Brojova 13, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Jak předesílá autor prvního příspěvku Martin Strakoš, socialistický realismus (tj. sorela) bývá přestavován na jedné straně jako mrtvě narozené děcko bolševické diktatury proletariátu, na druhé straně jako úsilí umění zpřístupnit co nejširším vrstvám. „Jeho geneze je sice bezprostředně spjata s politickým i kulturním vývojem sovětského státu a jeho satelitů, jeho projevy jsou blízké nacistickému umění, zároveň však odráží obecnější vývojové tendence v evropském a světovém umění a v architektuře 20. století,“ upozorňuje Strakoš. Ve své přednášce se soustředí především na různé interpretace socialistického realismu v architektuře na domácí scéně i ve světě a na vztah jeho reprezentantů k umělecké a architektonické avantgardě.

Michaela Janečková pak svůj příspěvek zacílí na projevy sorely v Plzni i regionu. Zaměří se zejména na plzeňské sídliště Slovany I (1953–1957), které navrhl architekt František Sammer, místní rodák s nebývale barvitým osudem. „Sammerova cesta od meziválečné avantgardy a práce pro Le Corbusiera přes sovětské ateliéry, Japonsko a Indii se končí zpět v rodném městě právě u práce na projektu sídliště v Plzni- Slovanech,“ uvádí Janečková. Ve svém příspěvku mj. ukáže, že někdejší funkcionalista se požadavkům socialistického realismu v architektuře přizpůsobil i díky vlastní teorii „kompozitních skvrn“.

Vstupné na akci je 50,- Kč. Závěrečný díl z cyklu Momenty introspekce, jehož cílem je zprostředkovat zájmové i širší veřejnosti klíčová témata místní architektury 20. století a zasadit je přitom do celorepublikového rámce, se uskuteční ve středu 22. listopadu 2017 od 18:30 hod. v Mezigenerečním a dobrovolnickém centru TOTEM. V rámci přednášky nazvané Plzeň a sídliště vystoupí s příspěvky o plzeňských sídlištích a budoucnosti sídlišť historik architektury Petr Domanický a architekt David Tichý.

————————

Mgr. Martin Strakoš – historik architektury, odborný pracovník Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Ostravě, kde se zabývá architekturou 19. a 20. století a otázkami novostaveb v historickém prostředí. Ještě před vlnou zájmu o architekturu druhé poloviny 20. století publikoval několik studií o daném tématu. Věnoval se např. bruselskému stylu, tvorbě Jiřího Krohy, moderní architektuře Valašska, v časopise Stavba uveřejnil studii Nová Ostrava a její satelity nebo ve sborníku ostravského pracoviště NPÚ studii Památník hrdinů v Ostravě (obojí 2003). Je editorem a spoluautorem první monografie pojednávající o kulturním domě, vybudovaném v 50. letech minulého století na území tehdejšího Československa – Bílá loď uprostřed Ostravy (2011). Na základě tohoto zájmu se podrobněji zabýval architekturou 50. a 60. let 20. století v řadě dalších knih. Věnuje se také topografii architektury v publikacích Průvodce architekturou Ostravy (2009), Opavy (2011), Krnova (2013). Jako odborný poradce se podílel na vzniku některých dílů seriálu Šumná města režiséra Radovana Lipuse a herce a architekta Davida Vávry. Podílel se také na založení občanského sdružení Za starou Ostravu a okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

Ing. arch. Mgr. Michaela Janečková – historička architektury, doktorandka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, profesně se věnuje poválečné architektuře. Pracovala pro Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA), v současné době vyučuje na ARCHIPu a na UK v Praze v programu CIEE. V letech 2013–2017 se podílela na grantovém projektu Paneláci (Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu), financovaného z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR.

————————

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma s produkční podporou Davida Brabce a členů spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČRNadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.