MOMENTY INTROSPEKCE zakončí přednáška o vývoji sídlišť a dlouhodobých vizích jejich budoucnosti

# architektonické večery, architektura, Domanický, historie architektury, momenty introspekce, paneláky, Plzeň, poválečná architektura, přednáška, sídliště, Tichý, urbanismus

Vloženo15. 11. 2017

Text Petr Klíma

Přednáškový cyklus Momenty introspekce, jehož cílem je zprostředkovat veřejnosti klíčová témata místní architektury 20. století a zasadit je do širšího kontextu, se uzavře ve středu 22. listopadu 2017 v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM. Poslední vybranou kapitolou z dějin architektury od konce 19. století do konce 80. let století minulého budou sídliště. Historik architektury Petr Domanický představí tři základní etapy výstavby sídlišť v Plzni od 50. do 80. let, architekt David Tichý, jeden z garantů výzkumného projektu „Sídliště, jak dál?“, pak nastíní možnosti dalšího vývoje sídlišť.

Datum: 22. 11. 2017
Čas: 18:30 hod.
Místo: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, Kaznějovská 51, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Večer zahájí svým příspěvkem Petr Domanický, kurátor sbírky architektury Západočeské galerie v Plzni. Projekty a stavba plzeňských sídlišť podle něj v mnohém připomínají jiná velká česká města. Lze na nich dobře odlišit tři základní etapy – dobu klasického urbanismu 50. let, velkorysé vize západního typu v 60. letech a úpadek v éře normalizace. Realita plzeňských sídlišť rovněž v mnohém připomíná hospodářskou neschopnost komunistického systému i lživost jeho proklamací. Současně však představuje pozitivnější tvář tehdejšího urbanismu, neboť zásahy ve starších částech města přinesly Plzni podstatně horší důsledky,“ zdůrazňuje Domanický.

Na něj pak svou přednáškou naváže David Tichý, expert na stavby pro bydlení a pedagog FA ČVUT v Praze. Podle Tichého sídliště představují specifické oblasti měst vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. „Doposud jsme jako společnost řešili převážně domy a jejich stavebně technologický standard a příliš neřešili dlouhodobou strategii pro rozvoj těchto lokalit,“ upozorňuje architekt. Ve svém příspěvku představí především výzkumný projekt Sídliště, jak dál?, který se v rámci mezinárodního kontextu zaměřuje na analýzu problémů sídlišť a hledání dlouhodobé vize těchto území včetně omezení rizik budoucího negativního vývoje. Jeho cílem bylo nalézt odpovědi na základní otázky jako například, jak s tímto prostředím koncepčně pracovat a do budoucna nakládat nebo jakým způsobem – v reakci na společenské změny – upravovat existující zástavbu po typologické stránce. Důležitým tématem projektu bylo i zvýšení rezidenční atraktivity těchto lokalit – aspekt důležitý i v plzeňském kontextu.

Vstupné na akci je 50,- Kč.

————————

Ing. arch. Petr Domanický (*1973) – historik architektury, v letech 1997–2009 pracoval v plzeňském pracovišti Národního památkového ústavu, od roku 2009 je kurátorem nově vzniklé sbírky architektury Západočeské galerie v Plzni; dlouhodobě se zabývá architekturou a urbanismem Plzně v 19.–20. století a na toto téma publikoval řadu článků a podílel se na přípravě několika výstav a knih.

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (*1969) – architekt, teoretik architektury a expert na stavby pro bydlení. Studoval na Fakultě stavební a na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň absolvoval doktorandský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. V roce 2016 byl jmenován ne stejné fakultě docentem v oblasti architektura. Pracoval v řadě architektonických kanceláří v České republice a v Německu, od roku 2000 spolupracoval 11 let s atelierem Jiran Kohout architekti, kde působil jako vedoucí projektů. Od roku 2012 je partnerem v architektonické kanceláři UNIT architekti, kde se převážně věnuje stavbám pro bydlení. Za své realizace projektů získal několik významných ocenění.

————————

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma s produkční podporou Davida Brabce a členů spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČRNadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.