MOMENTY INTROSPEKCE pokračují přednáškou o moderní a modernistické architektuře Plzně v širších souvislostech

# architektonické večery, architektura, Brno, Domanický, Loos, moderní architektura, momenty introspekce, Plzeň, přednáška, Valdhansová

Vloženo17. 10. 2017

Text Petr Klíma

Hosty druhého dílu přednáškového cyklu Momenty introspekce, který se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2017 od 18:30 hodin v někdejším bytu manželů Krausových (jednom z tzv. Loosových interiérů) v Bendově 10 v Plzni, bude opět dvojice odborníků. Historička architektury Lucie Valdhansová představí paralely mezi brněnskou a plzeňskou meziválečnou architekturou, její profesní kolega Petr Domanický se zaměří na plzeňskou moderní architekturu a na razantní proměnu, kterou město mezi válkami prošlo.

Datum: 25. 10. 2017
Čas: 18:30 hod.
Místo: Byt Willyho a Gertrudy Krausových, Bendova 10, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Jihomoravskou a západočeskou metropoli spojovalo v meziválečné éře působení význačných osobností tehdejší domácí stavby – například Jana Víška, Bohumíra Františka Čermáka, Jiřího Krohy, Františka Roitha, Jaroslava Rösslera a samozřejmě Adolfe Loose. Jak upozorňuje Lucie Valdhansová, stavební dějiny obou měst však utvářely především obecné praktické otázky rozrůstajících se moderních krajských center a jejich potřeb. „Paralely v urbanistickém a architektonickém vývoje obou měst v období první republiky lze nalézt nejen v hledání národního slohu zejména v návrzích veřejných budov a nájemních domů spolků a družstev, ale i v průniku modernistické architektury do historických jader obou měst a postupné dominanci purismu a funkcionalismu v jejich stavební kultuře, řešící bytovou otázku konce 20. a počátku 30. let minulého století,“ dodává Valdhansová.

Petr Domanický, který v druhé části večera představí plzeňskou architekturu let 1918–1945, připomíná, že situace Plzně na počátku 20. století byla natolik specifická, že město se v urbanismu a architektuře nemohlo stát druhým Brnem (či Hradcem Králové). Přesto byl vývoj města v uvedeném období obdivuhodný a představuje v novodobé historii města vlastně nejsvětlejší éru. „Ve městě tvořila řada vynikajících architektů místních i z hlavních center architektury a Plzeň procházela pozoruhodným procesem své postupné razantní proměny. Druhá světová válka tento trend zastavila a následně se město vydalo zcela jiným směrem, jehož důsledkem je i dnešní stav,“ doplňuje Domanický.

Vstupné na akci je 80,- Kč. Další díl z cyklu Momenty introspekce, jehož cílem je zprostředkovat zájmové i širší veřejnosti klíčová témata místní architektury 20. století a zasadit je přitom do celorepublikového rámce, se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 od 18:30 hod. v budově 20. základní školy v Brojově ulici. V rámci přednášky nazvané Plzeň a architektura sorely vystoupí s příspěvky o architektuře socialistického realismu v Plzni, v Československu i ve světě dvojice uznávaných historiků architektury – Martin Strakoš a Michaela Janečková.

————————

Mgr. Lucie Valdhansová – historička architektury, odborná garantka projektu BAM – Brněnský architektonický manuál, pracuje jako kurátorka vily Tugendhat, vyučuje na Katedře dějin umění FF UP a působí také ve spolku 4AM/Fórum pro architekturu a média v Brně; věnuje se prezentaci a popularizaci architektury 20. a 21. století, výzkumu pozdně gotické architektury a sochařství, pořádá také výstavy komiksu

Ing. arch. Petr Domanický – historik architektury, v letech 1997–2009 pracoval v plzeňském pracovišti Národního památkového ústavu, od roku 2009 je kurátorem nově vzniklé sbírky architektury Západočeské galerie v Plzni; dlouhodobě se zabývá architekturou a urbanismem Plzně v 19.–20. století a na toto téma publikoval řadu článků a podílel se na přípravě několika výstav a knih

————————

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma s produkční podporou Davida Brabce a členů spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČRNadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.