Cyklus architektonických večerů OSY MĚSTA bude zahájen dílem Městský bulvár jako veřejný prostor

# antropologie, architektura, městský bulvár, urbanismus, územní plán, veřejný prostor

Vloženo30. 08. 2015

Text Petr Klíma, Šárka Lorencová, Kateřina Ždychová

Pěstuj prostor srdečně zve fanoušky architektury a veřejného prostoru na první architektonický večer z podzimního cyklu OSY MĚSTA. Začínáme tématem Městský bulvár jako veřejný prostor ve středu 9. září 2015 od 18.30 hod. Celý cyklus přednášek se bude tentokrát konat v kreativní zóně DEPO2015. První večer bude věnován utváření a koncepci městského bulváru u nás i v zahraničí; během dalších tří večerů se budeme soustředit na dvě hlavní plzeňské městské třídy a transformaci bulvárů u nás i v zahraničí.

Datum: 9. 9. 2015
Čas: 18:30 hod.
Místo: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

————————

Hosté večera:

Laco Toušek – vedoucí Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu Fakulty filozofické ZČU o veřejném prostoru a jeho funkci z antropologického hlediska
Jan Karásek – člen ateliéru OHM architekti o zkušenosti z mezinárodní soutěže a pojetí tradičního bulváru v zahraničí
Irena Králová a Markéta Stuchlová – architektky z ateliéru urbanismu a architektury I a ateliéru životního prostředí ÚKRMP o plzeňských bulvárech jako sdíleném prostoru, úloze ÚKRMP a připravovaných projektech města

————————

Souhrnný plakát podzimní část cyklu
Událost na Facebooku

————————

Jak vypadaly a jak žily městské bulváry? Jak se historicky utvářely? A jaké funkce měly? Mohou být městské třídy v Plzni kvalitním veřejným prostorem? Jak je využíváme dnes a jak bychom je využívat mohli? Jakou proměnou prochází jejich vnímání? Těmito otázkami i dalšími tématy se ve svých příspěvcích a v následné diskusi bude zabývat čtveřice hostů.

Večer zahájí antropolog Laco Toušek, vedoucí Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu FF ZČU. Představí nám městský bulvár a jeho funkce z pohledu kulturní bytosti, hledající ve veřejném prostoru komunitu a sounáležitost. Bude se snažit vysvětlit nám vztah dnešní společnosti k (někdejší) výkladní skříni města. Pokusí se odpovědět i na otázku, proč se vztahy k historickým místům mění a co vypovídají veřejná prostranství a veřejné budovy o společnosti, která je utváří.

Poté se slova ujme architekt Jan Karásek ze studia OHM architekti, které se v roce 2012 úspěšně zúčastnilo soutěže na přeměnu a rozvoj území okolo řeky Suzhou Creek v Šanghaji. Jan Karásek bude prezentovat své zkušenosti z mezinárodní soutěže a vize ateliéru při utváření moderního fungujícího velkoměsta. Hovořit bude také o postupné proměně vnímání bulváru jako tradičního výrazného kompozičního prvku města. Stává se dnes bulvár místem, které nedefinuje forma, ale jeho náplň a její intenzita? V Číně lze hledat inspiraci i varování.

Architektky Irena Králová a Markéta Stuchlová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně představí urbanistický koncept městských bulvárů v Plzni, z něhož lze vyčíst i možnosti rozvoje těchto klíčových městských ulic. Ve svém příspěvku se budou věnovat i prioritám nového územním plánu a připravovaným projektům a studiím.

V závěru večera nebude chybět diskuse s našimi hosty. Po celý večer bude otevřena kavárna s občerstvením. Vstupné na akci je 40,- Kč.

Další přednáška z cyklu OSY MĚSTA s názvem Klatovská třída jako páteř prosperující Plzně se bude konat ve středu 23. 9. 2015 od 18.30 hod. opět v prostoru DEPO2015 v Plzni.

————————

Podzimní cyklus architektonických večerů programu Pěstuj prostor je věnován hlavním městským osám – zejména jejich podobě a roli, kterou hrají pro současná města a jejich obyvatele. Spolek Pěstuj prostor tak chce i nadále podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Letošní cyklus připravují plzeňské architektky Šárka Lorencová a Kateřina Ždychová ve spolupráci s architektem Petrem Klímou a dalšími členy spolku Pěstuj prostor.

————————

Zdroje:
http://www.antropologie.org/
http://ohmarchitekti.eu/
http://ukr.plzen.eu/

————————

Foto:
Fotografie použity s laskavým svolením OHM architekti a ÚKRMP.