Město pohledem dětí a náctiletých

# Obnova Jiráskova náměstí, vzdělávání v architektuře, workshop pro děti

Vloženo18. 06. 2019

Text Správce systému

Skoro tři desítky dětí ve věku 8-14 let se pro nás pokusily zmapovat prostor města v okolí svých škol na plzeňských Slovanech. Zajímalo nás, jestli si dnešní děti vůbec chodí hrát ve volném čase ven a kam, jaké prostředí je láká, jaké nikoli a jak je pro ně dnes prostor ve městech uzpůsobený.

Do půldenního průzkumného workshopu, který zorganizovaly Nadace Proměny Karla Komárka a spolek Pěstuj Prostor, se zapojily děti z Masarykovy základní školy a z Církevní základní a střední školy v Plzni na Slovanech. Cílem bylo motivovat malé účastníky k diskusi o tom, jaká místa v okolí využívají pro hru a trávení volného času venku, která naopak ne a proč, a jaké parametry by měl ideální prostor podle jejich představ mít.

Na vytipovaná místa jsme se společně vypravili ve skupinách a hovořili o tom, jak jejich kvalitu ovlivňují například hluk nebo klid, množství a kvalita zeleně, slunce, stín, atraktivita herních prvků, terénní rozmanitost, přítomnost vody, ale i takové věci jako jsou pocit bezpečí, nepořádek nebo celkový charakter okolí. Některé starší děti si spontánně všímaly i zvolených povrchů a jejich praktičnosti z pohledu využívání teenagery. Jako příležitost vnímaly třeba dostupnost občerstvení a volnou wifi.

Přestože ambicí workshopu bylo zmapovat v obecnější rovině hlavní pozitiva, bariéry a nedostatky na Slovanech z pohledu mladých generací, v závěru setkání se děti pokusily promítnout diskutovaná témata i do prostoru Jiráskova náměstí a klášterní zahrady, jejichž rekonstrukce se nyní připravuje.

Hlavní očekávání od přívětivého venkovního prostoru města pak děti zformulovaly do krátkých vzkazů všem, kdo jej navrhují, revitalizují a starají se o něj.

Vzkazy a zpracované výstupy z žákovského workshopu budou dány k dispozici nejen re: architektům, kteří se v rámci obnovy Jiráskova náměstí budou prostorem pro děti zabývat a v navazujícím zářijovém workshopu s dětmi dále o svém návrhu diskutovat, ale i všem ostatním, kteří chtějí brát dětské vidění světa v potaz.

Řečeno slovy dánského architekta a urbanisty Jana Gehla: „Pokud bude město vyhovovat lidem, kterým je na jednu stranu 8 let a na druhou 80, je slušná šance, že bude vyhovovat i všem ostatním.“

Za vstřícnost a spolupráci děkujeme vedení Masarykovy ZŠ a Církevní ZŠ a SŠ v Plzni na Slovanech.

(Text: Nadace Proměny Karla Komárka)