Město kolem nás. Spolek Pěstuj prostor připravil vzdělávací program pro nejmladší generaci

# Město kolem nás, současná architektura, veřejný prostor, vizuální smog, vzdělávací program, worskhop, zeleno-modrá infrastruktura

Vloženo20. 12. 2020

Text Petr Klíma

Spolek Pěstuj prostor se od svého založení v roce 2014 systematicky věnuje odborné popularizaci a vzdělávání na poli architektury, veřejného prostoru a souvisejících disciplín. Aby prohloubil svoje aktivity určené nejmladší generaci, připravil na přelomu let 2019 a 2020 komplexní vzdělávací program Město kolem nás sestávající ze čtyř vzájemně provázaných workshopů.

Témata workshopů odpovídají čtveřici oblastí, v nichž dlouhodobě působí členové spolku a další lektoři: současné architektuře (lektoři Jiří Zábran, Petr Klíma, Ondřej Janout a Bohuslav Strejc), veřejnému prostoru (Marek Sivák), zeleno-modré infrastruktuře města (Václav Čubr, Silvie Hašlová) a vizuálnímu smogu (Yvona Kovářová). Obsah a průběh všech čtyř workshopů definují metodické listy připravené ve spolupráci s Kristýnou Starou z odborné iniciativy Architekti ve škole. Workshopy trvající zpravidla tři vyučovací hodiny se odehrávají v prostředí, v němž se žáci a studenti běžně pohybují, tj. v exteriéru města v okolí školy a/nebo přímo ve školní budově. Nabízejí tak rozšířený či nový pohled na věci, jež žáci a studenti běžně nevnímají.

Pilotní série vzdělávacího programu se uskutečnila na počátku září 2020 pro studenty technického lycea Střední průmyslové školy stavební Plzeň. Workshop současné architektury a „zeleno-modrý“ workshop se uskutečnily čtyřikrát (tj. pro čtyři skupiny studentů), workshop na téma veřejného prostoru byl realizován třikrát, workshop vizuálního smogu dvakrát. Namísto jednoho workshopu vizuálního smogu proběhla procházka projektu PAM. Každého z celkem 13 workshopů, které se odehrávaly v exteriéru města i interiéru školy a které trvaly vždy přibližně tři vyučovací hodiny, se zúčastnilo 10–15 studentů. Za možnost uskutečnit workshop náleží vedení stavební průmyslovky poděkování.

Vzdělávací program Město kolem byl připraven s podporou města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Nadačního fondu Zelený poklad. Jeho opakovanou realizací chce spolek Pěstuj prostor podpořit kvalitní rozvoj měst a ohleduplný přístup k životnímu prostředí i pro další generace. Usiluje také o zvýšení povědomí žáků a studentů škol – tj. generace budoucí občanské společnosti – o zásadním významu kvality veřejného prostoru, architektury a souvisejících ekologických témat pro každodenní život, tedy o tématech, která až na výjimky v běžných školních osnovách chybí. V letošním roce jej proto hodlá uskutečnit i na dalších základních a středních školách v Plzni.