LIDSKÝ ROZMĚR ARCHITEKTURY: jak mohou architekti pomoci s problémy spojenými s bezdomovectvím?

# Architekti bez hranic, architektonické večery, bezdomovectví, diskuse, Karolína Kripnerová, lidský rozměr architektury, přednáška, sociální přesahy, současná architektura, veřejný prostor

Vloženo21. 03. 2019

Text Petr Klíma

Přednáškový cyklus Lidský rozměr architektury pokračuje ve středu 17. dubna 2019 v plzeňské univerzitní kavárně Družba druhým dílem s architektkou Karolínou Kripnerovou. Absolventka a nynější doktorandka pražského ČVUT se dlouhodobě zajímá o sociální přesahy svého oboru. Také proto se před dvěma lety stala zakládající členkou spolku Architekti bez hranic, sdružujícího mladé architektky a architekty se zájmem o veřejný prostor a společenský rozměr architektury.

Datum: 17. 4. 2019
Čas: 18:00 hod.
Místo: univerzitní kavárna Družba, Sedláčkova 19, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Karolína Kripnerová je přesvědčená, že profese architekta, spoluvytvářejí prostředí pro život člověka i společnosti a významně tak ovlivňující jeho kvalitu, s sebou nese i společenskou zodpovědnost. Ve své přednášce přiblíží teoretické teze, které provazují zdánlivě nepropojitelné oblasti architektury a bezdomovectví, a pokusí se odpovědět na otázku, jakou roli mohou mít architekti a architektky v řešení celospolečenských problémů s bezdomovectvím spojených. Představí také neziskovou organizaci Architekti bez hranic a její projekty pomáhající znevýhodněným lidem, zlepšující zanedbaná místa a posilující mezilidské vztahy.

Vstupné na akci je 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz či GoOut.cz. Další díl cyklu Lidský rozměr architektury se uskuteční výjimečně ve čtvrtek 2. května 2019 od 18 hodin v kulturním centru Papírna Plzeň. V rámci přednášky nazvané MAK! – Mobilní architektonická kancelář představí zástupci stejnojmenného ateliéru svoji práci z posledních let, která má často podobu komunitních intervencí do veřejného prostoru.

————————

Ing. arch. Karolína Kripnerová

Ukončila studium FA ČVUT v roce 2015 s diplomním projektem Azylový dům pro matky s dětmi. Absolvovala roční pobyt na RWTH Aachen, kde studovala v ateliéru Mirko Bauma, a několik studijních a pracovních stáží, například u SchnetzerPils ve Vídni. Byla členkou týmu ČVUT v soutěži Solar Decathlon. Věnuje se tématu bezdomovectví a architektury, a to jak v doktorském studiu, tak ve volném čase. V roce 2017 založila spolu s Ing. arch. Vojtěchem Sigmundem neziskovou organizaci Architekti bez hranic, sdružující mladé architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. Spolek se věnuje jak teoretické činnosti, kdy publikuje a organizuje například přednáškový cyklus Hranice architektury; ale také praktické činnosti. Mezi nejvýznamnější realizace spolku patří Orientační systém v podchodech na Vltavské.

————————

Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.

————————

Zdroj: Ing. arch. KAROLÍNA KRIPNEROVÁ, Fakulta architektury ČVUT v Praze, https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/lide/638-karolina-kripnerova, vyhledáno 16. 3. 2019.

Foto: Russ Allison Loar, stany bezdomovců v Los Angeles, 2018, CC-BY-SA-4.0