LIDSKÝ ROZMĚR ARCHITEKTURY: jak vytvořit kvalitní prostředí i pro starší lidi s horší schopností orientace?

# architektonické večery, diskuse, Irena Šestáková, lidský rozměr architektury, přednáška, současná architektura, veřejný prostor, zhoršená schopnost orientace

Vloženo19. 03. 2019

Text Petr Klíma

Tak jako v minulých letech zahajuje spolek Pěstuj prostor s probouzejícím se jarem nový cyklus přednášek o současné české architektuře a veřejném prostoru. Tématem nadcházející čtyřdílné série bude „lidský rozměr“ architektury. Každá z přednášek zdůrazní jinou fasetu tohoto rozměru, ať už půjde o navrhování prostředí vstřícného k seniorům či hendikepovaným, o možné role architektů v řešení problémů spojených s bezdomovectvím, o nezištnou pomoc architektů obyvatelům vesnic a menších měst či o etický rozměr architektury a její sociální a politické přesahy.

Datum: 3. 4. 2019
Čas: 18:00 hod.
Místo: Moving Station, Koperníkova 56, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

V úvodním dílu série vystoupí architektka a profesorka pražského ČVUT Irena Šestáková. Ve své přednášce, která se uskuteční ve středu 3. dubna 2019 od 18 hodin v malém sále kulturního prostoru Moving Station v Plzni, se soustředí na to, jak v roli architekta vytvořit prostředí, v němž se budou dobře cítit a pohybovat i starší lidé se zhoršenou schopností orientace. Nečitelné a špatně přístupné prostředí totiž může vyvolat i „architektonicky vytvořenou“ závislost.

Vstupné na akci činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz či GoOut.cz. Další díl cyklu Lidský rozměr architektury se uskuteční ve středu 17. dubna 2019 od 18 hodin v univerzitní kavárně Družba. S přednáškou nazvanou Má architekt co říci k bezdomovectví? vystoupí architektka Karolína Kripnerová, která se dlouhodobě zajímá o sociální přesahy svého oboru.

————————

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Po ukončení studia na FA ČVUT absolvovala jednoroční stáž na Katedře teorie a vývoje architektury FA ČVUT, následně pracovala jako projektantka ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Od roku 1991 je společnicí v architektonickém ateliéru Atelier Šesták. Od roku 1993 je členkou České komory architektů. V roce 1992 nastoupila na FA ČVUT jako odborná asistentka v ateliéru doc. Karla Fořtla, od roku 2004 vede vlastní ateliér (s Ondřejem Dvořákem) zaměřený zejména na stavby pro sociální služby. V roce 2003 převzala výuky bezbariérového řešení staveb v rámci předmětu Nauky o stavbách I a postupně zavedla kromě teoretické i praktickou výuky bezbariérovosti ve vazbě na architektonický kontext. Dále definovala zásady pro navrhování staveb pro sociální služby, toto téma přednáší v rámci předmětů Nauka o stavbách II a III. Věnuje se problematice přístupnosti prostředí a sociálního začlenění. V roce 2006 byla jmenována docentkou, v roce 2014 profesorkou pro obor Architektura.

————————

Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.

————————

Zdroj: prof. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ, Fakulta architektury ČVUT v Praze, https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/lide/273-irena-sestakova, vyhledáno 15. 3. 2019.
Foto: Jiří Šesták – Irena Šestáková, Adaptace bývalé sýpky a hospodářské budovy na komunitní centrum a sociální bydlení v Praze-Satalicích, 2017. Foto: Archiv Ireny Šestákové.