Architektonická soutěž na projekt Proměna vnitrobloku Krašovská je připravena, čeká na schválení zastupitelstvem

# architektonická soutěž, komunitní plánování, veřejný prostor, Vnitroblok Krašovská, zapojení veřejnosti

Vloženo25. 02. 2016

Text Silvie Hašlová

Projekt Vnitroblok Krašovská, jehož cílem je zlepšit podobu i fungování vnitrobloku mezi panelovými domy v ulicích Krašovská a Toužimská, vstupuje do další fáze. Na základě výsledků participační části projektu – dotazníkového šetření, komunitní slavnosti a plánovacích besed s občany – vzniklo zadání architektonické soutěže. Po schválení zastupitelstvem Městského obvodu Plzeň 1 může být soutěž vyhlášena. Z důvodu souběhu více architektonických soutěží v Plzni se termín vyhlášení pravděpodobně posune na srpen.

Většina občanů, jež vyplnili dotazník týkající se proměny vnitrobloku či se zúčastnili jedné ze dvou plánovacích besed, má o budoucí podobě tohoto veřejného prostranství obdobnou představu. Shodli se, že vnitroblok by měl fungovat jako živá, z velké části volná, ozeleněná plocha, určená pro odpočinek a volnočasové aktivity, jež poskytne potřebné zázemí pro všechny generace uživatelů. Na besedách zazněly kladné ohlasy na letní sousedskou akci spolu s přáním, aby obvod pořádal podobná setkání i v budoucnu. Řadě občanů v okolí chybí také vybavenost ve formě kavárny či restaurace, která by posloužila i rodičům s dětmi nebo právě jako zázemí pro pořádání různých akcí.

V následující fázi zpracují architekti v rámci otevřené soutěže návrh, ve kterém přetvoří textové zadání do uceleného architektonického konceptu. „Požadavky na soutěžní návrhy jsou rozděleny do třech kategorií podle míry důležitosti. Ty nejdůležitější jsou pro všechny architekty víceméně závazné – pokud by některý z nich z nějakého důvodu ve svém návrhu nechtěli respektovat, musí odůvodnit, čím jejich řešení přinese obyvatelům i vnitrobloku větší kvality. Zároveň ale ponecháváme architektům svobodu vnést do projektu vlastní impulsy a možná i překvapivá řešení,“ uvádí architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor, který zajišťoval úvodní participační část projektu a podílí se i na přípravě soutěže.

Prioritním požadavkem je ponechat centrální plochu vnitrobloku nadále převážně ozeleněnou a nezastavěnou a v návrhu myslet na všechny skupiny a generace občanů využívající toto prostranství. Architekti by měli navrhnout dostatek kvalitního a různorodého mobiliáře a dětská hřiště pro různé věkové skupiny. Stávající hokejbalové hřiště přetvoří na otevřené multifunkční a v řešené oblasti umístí malé „odstranitelné“ zázemí s funkcí kavárny, jehož součástí bude i veřejné WC. Plný výčet podnětů občanů je uveden v dokumentu Výstup z dotazníkového šetření a plánovacích besed.

 

 

Vyhlášení architektonické soutěže bylo původně plánováno v lednu, kdy se také sešla soutěžní porota k ustavující schůzi. Z důvodu potřeby dořešení několika technických a administrativních překážek se však termín projednání posunul na červnové zastupitelstvo městského obvodu. Zároveň bylo potřeba přihlédnout k tomu, aby nedošlo ke kolizi s vyhlášením jiné připravované architektonické soutěže – na obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni na Slovanech. „Soutěž může být v případě schválení tímto zastupitelstvem vyhlášena již v červnu. Pro zajištění větší účasti architektů a dosažení kvalitnějšího výsledku zvažujeme posunutí začátku soutěže na Vnitroblok Krašovská na konec letních prázdnin, tedy na přelom srpna a září 2016. Výsledky soutěže by pak byly známy na začátku prosince,“ říká Ivana Mádlová, místostarostka Městského obvodu Plzeň 1.

„Mezitím využíváme čas k hledání dalších finančních prostředků mimo rozpočet městského obvodu. Do konce roku 2017 by mohla být k dispozici studie Regenerace sídlišť pro část Košutka, jejíž zpracování jsem na zastupitelstvu iniciovala a která bude důležitým podkladem pro získání dotací právě i na realizaci vítězného návrhu,“ dodává Mádlová.

Výstup z úvodní participační části projektu zde (jedná se o verzi před grafickou úpravou, plná verze bude zveřejněna v průběhu března 2016).

Více o projektu na krasovska.plzen.eu.

 

Text: Silvie Hašlová