Debate YOUrope: Kontexty industriálu – zapojte se do diskuse o průmyslové architektuře v DEPO2015

# architektura, debate yourope, DEPO2015, industriál, industriální architektura, konverze

Vloženo04. 12. 2015

Text Petr Klíma

Po podzimním cyklu OSY MĚSTA vstoupí téma architektury do prostoru kreativní zóny DEPO2015 v letošním roce ještě jednou – diskusním večerem DEBATE YOUROPE: KONTEXTY INDUSTRIÁLU, který se péčí Plzně 2015, o. p. s. a Zastoupení Evropské komise v ČR uskuteční v úterý 8. prosince 2015 od 18:30 hod. Debata s architekty, památkáři i teoretiky bude věnována konverzím a transformacím industriálních objektů, plzeňské průmyslové architektuře i hornické krajině.

Datum: 8. 12. 2015
Čas: 18:30 hod.
Místo: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

————————

Hosté večera a jejich příspěvky:

Pavel Domanický (Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni) – Zpráva o industriálním dědictví Plzně

Jakub Bacík, Petra Boudová a Veronika Kastlová (Fakulta architektury ČVUT a Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT) – ZBŮCH 2015 / Vize pro znovuobjevení hornické kulturní krajiny Plzeňska

Nina Bartošová (Fakulta architektury STU Bratislava) – Projekt: Industriál očami odborníkov/pamätníkov

Pavel Prouza (RIOFRIO Architects) – Záchrana a oživení Parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena

————————

Událost na Facebooku

————————

Program večera, který bude rozdělen na část přednáškovou a část diskusní, zahájí historik architektury a památkář Pavel Domanický, odborník na průmyslovou architekturu a technické památky v plzeňském regionu. Ve svém příspěvku naznačí bohatství industriálního dědictví v našem městě a současnou situaci nejvýznamnějších staveb a areálů.

S důrazem na krajinný aspekt a regionální souvislosti na jeho vystoupení naváží architekti a zároveň doktorandi FA ČVUT Jakub Bacík, Petra Boudová a Veronika Kastlová, kteří odprezentují proces hledání vize pro znovuobjevení hornické kulturní krajiny Plzeňska, který se odehrává v rámci mezioborového a mezinárodního workshopu ZBŮCH 2015. Tento workshop, kterého se zúčastnili studenti a studentky Fakulty architektury ČVUT, Zahradní a krajinné architektury ČZU, Fakulty humanitních studií UK a studenti z různých zemí v rámci programu Erasmus na FA ČVUT, dal vzniknout zajímavému spektru studentských projektů a nastínil cestu za znovuobjevováním hornické kulturní krajiny a industriálních památek Plzeňska.

Jako třetí v pořadí vystoupí architektka a historička a teoretička architektury Nina Bartošová, aby představila slovenský projekt Industriál očami odborníkov/pamätníkov, jehož záměrem je dokumentovat, zkoumat a propagovat hodnoty průmyslové architektury. Tento dlouhodobý projekt představuje vybrané industriální areály – zatím jen na území Bratislavy – prostřednictvím pohledu odborníků (architektů – studentů architektury, teoretiků a historiků architektury, památkářů), ale i pamětníků (bývalých pracovníků továren a/nebo veřejnosti). Ambicí projektu je umožnit širší veřejnosti seznámit se s různým spektrem hodnot, které s průmyslovým dědictvím souvisejí a následně podpořit šanci jejich zachování do budoucnosti.

První část akce zakončí příspěvek architekta Pavla Prouzy o záchraně a oživení parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena. V pivovaru, poprvé písemně zmíněném již v roce 1586, se pivo vařilo do roku 1943; od roku 1956 využíval areál jen obchod ovocem a zeleninou a následně dlouhá léta státní statek. Polistopadoví vlastníci dokonali těžkou devastaci opuštěného areálu vandalskou demolicí částí budov. Od roku 2007 areál vlastní manželé Prouzovi (resp. jejich architektonická platforma RIOFRIO) a s nevšední péčí jej rekonstruují. Jejich aktivity vedoucí k záchraně, obnově a zprovoznění pivovaru byly na podzim roku 2015 oceněny prestižní památkářskou cenou Patrimonium pro futuro.

Po přibližně hodinovém bloku přednášek bude následovat diskuse za účasti všech vystupujících. Moderovat ji bude Petr Klíma (Pěstuj prostor).

Debata je součástí série debat s názvem Debate YOUrope, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Plzní 2015.

Debata probíhá v českém jazyce. Vstup zdarma.

————————

Titulní foto: Petr Jehlík