Mezioborové spolupráci při tvorbě veřejného prostoru se bude věnovat listopadová konference

# architektura, konference, mezioborová spolupráce, občanské projekty, Platforma pro veřejný prostor, Procesy pokroku, sociologie, veřejný prostor

Vloženo29. 09. 2021

Text Správce systému

Veřejný prostor má nejen fyzický (architektonický), ale také sociální rozměr. Probíhá však při jeho plánování, realizaci a údržbě dialog mezi sociology, architekty a dalšími odborníky? V čem jsou pohledy jednotlivých profesí shodné, v čem se liší a jak pomoct kvalitní mezioborové spolupráci? Těmito otázkami se bude zabývat konference nazvaná „Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou“, jež se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu od 9 do 14 hodin v pražském Centru architektury a městského plánování.

Akce je součástí projektu Mezioborová spolupráce, jehož cílem je přispět ke zlepšení spolupráce mezi odborníky a tím také zvyšovat kvalitu veřejných prostranství. „V první polovině roku 2021 proběhlo úvodní šetření mezi vybranými renomovanými sociology a architekty, doplněnými o zástupce facilitátorů, ekonomů nebo developerů. Z něj mimo jiné vzešlo, že všechny zmíněné strany spolupracovat chtějí a vnímají to jako důležité téma. Kooperace mezi profesemi však nefunguje ideálně, naráží na rozdílné představy, zkušenosti, principy a podobně,“ vysvětluje sociolog Petr Matoušek z atelieru MAKAI, člen Platformy pro veřejný prostor.

Konference se bude těmto tématům věnovat více do hloubky a prostřednictvím diskuze hledat možnosti zlepšení stávající situace. „Hosty panelové diskuze budou sociolog Pavel Pospěch, sociální geograf Robert Osman, teoretička architektury Anna Beata Háblová a praktikující architekti Petr Lešek (Projektil architekti) a Filip Tittl (UNIT architekti). Ke slovu se ale dostanou i návštěvníci konference. Zváni jsou všichni odborníci, kteří se zajímají nebo zapojují do tvorby veřejného prostor,“ doplňuje organizátor konference architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor, který je též součástí Platformy pro veřejný prostor.

Na akci je třeba se REGISTROVAT nejpozději 1. listopadu. Účastnický poplatek je 200 Kč, pro studenty 120 Kč. Cena zahrnuje občerstvení.

 

 


4. listopadu 2021, CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Praha

PROGRAM:
I. blok (9.00‐11.15)
> 9.00‐9.15 – úvod, východiska a cíle: Marek Sivák
> 9.15‐10.15 – příspěvky panelistů: Anna Beata Háblová, Petr Lešek,
Robert Osman, Pavel Pospěch, Filip Tittl
> 10.15‐11.15 – facilitovaná diskuse s panelisty a účastníky na téma identifikovaných hlavních okruhů, cílem je nalezení postupů pro zlepšení a podporu mezioborové spolupráce

občerstvení (11.15‐12.00)

II. blok (12.00‐14.00)
> 12.00‐13.30 – pokračování facilitované diskuse
> 13.30‐14.00 – shrnutí a závěr (představení dalších kroků)

Moderují: Petr Klíma, Petr Matoušek

Akce se bude řídit platnými hygienickými nařízeními.

 


Konference je součástí projektu Mezioborová spolupráce, který realizuje Pěstuj prostor, z. s. ve spolupráci s Platformou pro veřejný prostor za podpory Ministerstva kultury ČR. Akci udělila záštitu Česká komora architektů. 

 


PS:

Architekti, krajináři, ale také umělci, dopravní inženýři, specialisté na TZB, MZI atd. Sociologové, kulturní antropologové, sociální geografové a další. Ekologové, ekonomové… Oborů, které do utváření veřejných prostranství promlouvají a vstupují, je obrovské množství. Ještě větší množství je témat v oblasti spolupráce – už jen rozdíl mezi architektem a krajinářským architektem nebo sociologem a antropologem.

Ústředním tématem této konference je však MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE mezi disciplínami, které veřejný prostor fyzicky přetvářejí na jedné straně, a disciplínami zkoumajícími nehmotné/sociální jevy na straně druhé. Panelisté byli vybráni na základě toho, co mohou říct k tomuto ústřednímu tématu, ne na základě rovnoměrného zastoupení všech oborů, čímž však nechceme nikoho upozadit.

Na konferenci srdečně zveme VŠECHNY, které tato mezioborová spolupráce zajímá. Hlavní část konference je pojata v diskusním formátu mezi všemi účastníky. Všichni mohou promluvit a sdílet své unikátní zkušenosti a potřeby z praxe. Těšíme se na vás i na vaše zkušenosti ze všech těchto oborů!