Komunitní program „Pěstuj prostor“ zahájila pestrá diskuse

# drobná architektura, intervence, komunitní akce, otevřená výzva, veřejný prostor, zapojení veřejnosti

Vloženo01. 11. 2012

Text Správce systému

Ve středu 24. 10. 2012 představila společnost Plzeň 2015 nový program s názvem Pěstuj prostor.

„Program slouží pro zapojení veřejnosti do proměny veřejného prostoru Plzně. Naším cílem je umožnit lidem, aby sami obrátili své okolí k lepšímu a tím přispěli k proměně Plzně na Evropské hlavní město kultury,“ vysvětluje manažerka participace týmu Plzeň 2015 Alexandra Brabcová.

Do programu může veřejnost již nyní přispívat vlastními nápady, a to na webovém portálu www.verejnyprostorvplzni.cz, nebo poštou na adresu sídla společnosti Plzeň 2015 v Pražské 19, kde jsou k vyzvednutí i podrobné instrukce k programu.

V zahájení večera shrnuli autoři programu jeho podstatu: „Pěstuj prostor je součástí širšího rámce projektů, které budou mapovat veřejný prostor z různých úhlů pohledu a zprostředkovávat jeho proměnu. Program je sice zaměřen na malé a středně velké změny, ale právě drobné intervence ve veřejném prostoru často vedou k pozdější zásadní proměně,“ říkají architekti Marek Sivák, Lucie Stejskalová a Petr Klíma.

V publiku úvodního semináře zasedl i primátor města Plzně Martin Baxa, který slíbil svou podporu zajímavým podnětům, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje, zástupci neziskového sdružení ENVIC či Guerilla gardening Pilsen a mnoho dalších. „Nejzajímavější byla závěrečná diskuse, kde zazněla témata jako rozsvícení plzeňských mostů, cyklistika, debata o plzeňských sídlištích, již pravidelně se vynořující téma Domu kultury i diskuse o čerstvé rekonstrukci Štruncových sadů,“ popisuje Marek Sivák.

Součástí večera byla i přednáška o tom, co to vlastně veřejný prostor je, jak jsme se na něj dívali v minulosti, jak se na něj díváme dnes a jak ho vidí i v jiných městech nebo za hranicemi. Samotné zapojení se do programu Pěstuj prostor bylo demonstrováno na příkladu oživení řeky Mže veřejnou saunou, k čemuž inspiroval projekt ateliéru H3T.

Autoři programu doufají, že program bude mít u plzeňské veřejnosti silnou odezvu a že se pomocí něj podaří proměnit co nejvíce míst v Plzni.