Zvelebení trojúhelníčku Čechovka, Vrchlického, Dobrovského – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

Jedná se o veřejné prostranství menší rozlohy, které je však v rámci dané městské
lokality významné díky svému charakteru a ojedinělosti. V současné době slouží velká
část prostranství pro parkování aut a „náměstíčko“ by si tak zasloužilo vhodnější
úpravu. Porota navrhuje nejdříve provést sociologický průzkum, který zjistí, jakým
způsobem by mohla být plocha využívána. Podobná prostranství jsou často důležitá i
pro starší lidi, kteří ocení možnost odpočinout si na lavičce např. při cestě na zastávku
MHD. Dle názoru porotců by bylo vhodné přilehlou komunikaci zklidnit (např. pojednat
v úrovni a materiálu chodníku, zavést zde obytnou zónu) a omezit parkování v tomto
prostoru. Vhodné by bylo i částečné „zaslepení“ průjezdu pěší zónou. Městský obvod
Plzeň 3 však upozorňuje na problém nedostatku parkovacích míst v této oblasti.