Zprůchodnění okolí Františkánského kláštera – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Vybraný podnět.Plzeň 2015 projedná s plzeňskou diecézí možnost otevření průchodu. Část poroty navrhuje městu investovat do úpravy pozemku a instalace mobiliáře, šlo by ale o investici do cizího majetku (Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje). Místo je také řešeno v dokumentu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně: „Plzeň – Centrální oblast města a její oživení“ z prosince 2010, který byl opakovaně předmětem jednání Zastupitelstva města Plzně v roce 2013. Dokument navrhuje zpřístupnit a upravit prostor zahrady Františkánského kláštera (včetně plochy současného parkoviště) a omezit parkování před vstupem do Františkánského kláštera.