Zprůchodnění okolí Františkánského kláštera – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

VYBRÁNO PRO TUTO MĚSTO (NÁHRADNÍK).
Zprůchodnění okolí Františkánského kláštera by bylo dle názoru poroty významným
přínosem jak pro místní obyvatele, tak pro turisty. Dokument „Plzeň – Centrální oblast
města a její oživení“, zpracovaný Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně, navrhuje
zpřístupnit a upravit zahradu Františkánského kláštera (včetně plochy současného
parkoviště), zároveň respektuje stávající prostory bez předpokladu zásahu do zdí a
oplocení. Otevření průchodu z veřejně přístupných částí areálu kláštera do
Šafaříkových sadů by zásah do zdí nevyžadoval, dle vyjádření Správy veřejného statku
města Plzně se o něm ale dosud nikdy neuvažovalo. Realizace podnětu bude
pravděpodobně vyžadovat dlouhodobější jednání s majitelem kláštera –
Římskokatolickou farností Plzeň – a dalšími dotčenými stranami, největší překážkou se
dle prvotního prověření zatím jeví negativní bezpečnostní stanovisko Západočeského
muzea v Plzni. Klášter se nachází v Městské památkové rezervaci, případné úpravy je
nutné konzultovat s Odborem památkové péče MMP.