Zpevnění a zvelebení dětského hřiště ve Skvrňaněch – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Úřad městského obvodu Plzeň 3 prověří, zda je v místě dostatek laviček
a košů i možnost doplnění pěší cesty mezi dětské hřiště a zpevněnou
plochu.