Zkulturní Emila – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

Plocha náměstí Emila Škody historicky nebyla skutečným náměstím, dle poroty se tak
ani v současnosti nechová – žádná z jejích hran není aktivní a místo není příliš
využíváno veřejnosti. Na řešení tohoto prostoru proběhla v r. 2014 otevřená ideová
architektonická soutěž (vyhlašovatel Útvar koncepce a rozvoje města Plzně). V
současné době byla schválena územní studie, která počítá s částečnou zástavbou
prostoru. Do doby realizace studie je zde možné provádět dočasné úpravy (ve
spolupráci s Městským obvodem Plzeň 3). Keřové skupiny by měly být v nejbližší době
odstraněny. Vedle úprav navrhovaných autorkou podnětu porota doporučuje zvážit
také možnost uskutečnění např. landartové intervence (lán obilí, pastvisko, příp.
recept Kurta Gebauera: odvézt panely, drenážovat terén, navézt mlat a hlínu s trávou –
kde se to vyšlape, zbyde zpevněná cesta).