Železniční zastávka Plzeň – Doubravka – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Zastávka a podchod budou řešeny v rámci probíhající stavby „Modernizace trati Rokycany – Plzeň, 3. část Ejpovice (včetně) – Plzeň Doubravka“ na III. tranzitním železničním koridoru. Zastávka je v majetku Správy železniční dopravní cesty, která je investorem stavby. Více informací např. zde  www.silnice-zeleznice.cz/clanek/modernizace-trati-rokycany-plzen-pred-zahajenim/  a zde http://www.klabava.rokycansko.cz//dokumenty/541-541.pdf .