Ze Skvrňan na Domažlickou – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Důležité obecné téma pěších propojení ve městě. Tato konkrétní stezka je víceméně
jedinou racionální spojnicí městských částí Zátiší a Skvrňany, trasa je však spíše méně
frekventovaná. Navrhovaný podnět již je v řešení města Plzně. Rozšíření podchodu pod
tratí je připraveno v rámci stavby „Uzel Plzeň III. stavba“, investor Správa železniční
dopravní cesty (SŽDC). Úprava cesty od trati do Skvrňan je plánována v rámci úprav
stávajícího háje pod názvem „Park ve Slovanském údolí“ – platné územní rozhodnutí č.
4109. Pro navazující propojení směrem k Zátiší zpracoval úvodní technickou studii
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Další fáze projektové dokumentace bude
pořizovat Správa veřejného statku města Plzně. Realizace cesty bude možná až po
dokončení stavby SŽDC. Pokud by jiné podobné trasy byly na pomyslné dopravní mapě
města opomenuty, navrhuje porota upozornit na ně jemnou formou dočasné realizace
(např. výsadbou skupin slunečnic v trase chybějící či zarůstající pěší stezky apod.).