Zde není veřejné WC – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Péči o odpadky a výkaly by měl zajistit příslušný ÚMO. Zároveň se jedná o celospolečenský problém. Porota doporučuje upozornit na problematiku nějakým legálním, vtipným a nepřehlédnutelným způsobem. Podnět je také možné řešit v rámci guerilla gardeningu.