Zahrada místo parkoviště – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Přínosný podnět, který je v souladu se záměrem Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně uvedeném v dokumentu „Plzeň – Centrální oblast města a její oživení“ z prosince 2010. Ten byl v roce 2013 opakovaně předmětem jednání Zastupitelstva města Plzně. Dokument obsahuje návrhy na zpřístupnění a úpravu prostoru zahrady Františkánského kláštera (včetně plochy současného parkoviště) a omezení parkování před vstupem do Františkánského kláštera. Problémem jsou ale mimo jiné majetkové vztahy – část dnešního parkoviště je v majetku České spořitelny, a. s., která ho využívá a nemusí souhlasit s proměnou v zahradu, část je v majetku Biskupství plzeňského. Plzeň 2015 předloží podnět plzeňské diecézi.