Zadní Skvrňany – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Jeden z podnětů upozorňujících na nedostatečnou vybavenost Skvrňan. V území se nachází sportovní zařízení (bazén, tělocvična, fotbalové hřiště atd.) v areálu 33. ZŠ, zařízení je v omezených hodinách přístupné pro veřejnost (odkaz). Pozemky mezi dnešním sídlištěm a západním okruhem jsou ve stávajícím územním plánu navrženy pro: smíšené území městské (zástavbu), sportovní areál, parky se sportovním zařízením, technické vybavení MHD a přípojné komunikace na západní okruh. Část pozemků je v soukromém vlastnictví. Po domluvě s vlastníkem pozemku je možné vybudovat sportovní plácek komunitním způsobem.