Záchrana kapličky – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Kaplička je kulturní památkou od roku 1995 (viz zde). Město plánuje výkup a přemístění na jiné místo v souvislosti s plánovaný silničním okruhem, jak je zmíněno v diskusi. Řešení majetkoprávních záležitostí a výstavba dopravních komunikací ale mnohdy trvá mnoho let. S ohledem na plánovaný přesun není pravděpodobná investice do kaple na dnešním místě. Případné „guerillové“ odstraňování břečťanu se nedoporučuje (jedině se souhlasem Národního památkového ústavu), jelikož rostlina může být se stavbou pevně spojená a neodborné odstranění by mohlo kapli vážně poškodit. Nejpřímější řešení je tlak na brzký výkup pozemku a přesunutí kaple na nové místo, kde bude rekonstruována.