Zachování původních rostlin – lokalita Borská pole – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Většina pozemků je v současné době pronajata, na zbytku krajinné
zeleně, o kterou pečuje Správa veřejného statku města Plzně,
pravidelná údržba neprobíhá (pouze nezbytně nutné zásahy – ošetření
nebezpečných dřevin apod.). Spolek Pěstuj prostor ve spolupráci s
autorkou podnětu kontaktuje nájemce pozemků a navrhne jim, aby
prováděli extenzivnější péči o tyto travnaté plochy.