Výtápěné lavičky pro bezdomovce v centru Plzně – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Vytápěná lavička by byla v chladných dnech příjemná nejen pro lidi bez domova. Jedná se spíše o recesistický, energeticky nevhodný podnět (příkladem energeticky náročné praxe je klimatizování ulic v Singapuru). Upozornění je sociologicky hodnotné a podobná recese by mohla, alespoň krátkodobě, problematice zvýšit pozornost. Z dlouhodobého hlediska je potřeba přijít s méně náročným řešením. Poznámky: Na AVU nedávno vznikla na podobné téma kvalitní diplomová práce. Tématem se také zabývá občanské sdružení Jako doma. Architekti nejsou méně citliví vůči lidem bez domova než většina společnosti, instalace mobiliáře a dalšího vybavení ve veřejném prostoru ale závisí na přání investora, který mnohdy – právě z těchto důvodů – mobiliář odmítá. Odkaz: http://jakodoma.org/