Volnočasový a odpočinkový prostor u jezu ve Lhotě – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota za projektem cítí osobní nasazení autorů. I když jde o druh úprav, které by měl vykonávat příslušný úřad, chce tímto podnětem ukázat potenciál komunitní péče. Je potřeba co nejdříve vstoupit do jednání s úřady (Povodí Vltavy, OŽP MMP apod.). Některé navrhované úpravy nejsou vhodné ani možné (zábradlí), jiné budou muset být řešeny speciálně s ohledem na povodňovou zónu (mobiliář). Podmínkou podpory je předložení podrobnější studie (vč. úprav a výsadeb) dotčeným orgánům a Pěstuj prostor, vhodné bude do projektu zapojit odborníka z oblasti architektury nebo krajinářské architektury.