Utopia – socialistický městský park – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Porotu tento nápad zaujal a bude projednán s vedením Městského
obvodu Plzeň 1, na jehož území ho autor navrhuje. Porota upozornila, že
je třeba podnět koordinovat s projektem Revitalizace sídliště Severního
předměstí (Mgr. Pešík, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně). Spolek
Pěstuj prostor požádal Městský obvod Plzeň 1 o grant na pořízení
architektonicko-umělecké studie možného provedení a podoby tohoto
„socialistického městského parku“. Další kroky budou navrženy na
základě této studie.