Úprava zpustlé plochy u cyklostezky Jíkalka‐ Přední Skvrňany – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

Oživení okolí cyklostezky jednoduchým mobiliářem je vnímano porotou i městskými
organizacemi jako přínosné. Pozemky okolo cyklostezky jsou v soukromém vlastnictví,
jejich úprava je možná po dohodě s vlastníkem. Dle územního plánu jsou vedeny jako
zemědělské, nelze zde tedy vytvořit navrhované zpevněné hřiště. Žádoucí bude
zachovat přírodní charakter lokality, porota podporuje osetí lučními bylinami a
instalaci mobiliáře (v rozestupech kvůli povodňovému nebezpečí), navrhuje i výsadbu
stromů. Stezka se nachází v povodňové zóně, záměr je nutné projednat s Odborem
životního prostředí MMP a Povodím Vltavy.