Úprava „zemníku“ u Ježíška – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo05. 05. 2017

Text Správce systému

VYBRÁNO PRO REALIZACI V RÁMCI FESTIVALU TUTO MĚSTO
Na místě zemníku i v jeho okolí je navržen Park u Ježíška, pro který je vydáno pravomocné územní rozhodnutí č. 4391 (realizovány byly dílčí úpravy – vyhlídka pod Mikulášským hřbitovem a pěší propojení k řece). Další pokračovaní realizace parku je závislé na majetkoprávním vypořádání (získání pozemků do vlastnictví města). Architektonický návrh počítá s odstraněním zemníku. Porota však jeho existenci považuje za velmi přínosnou a navrhuje zvážit jeho zakomponování do vznikajícího parku. Dle předběžného vyjádření Správy veřejného statku města Plzně i autora návrhu však podloží není dostatečně pevné pro dlouhodobé zachování, zčásti je tvořené sutí. Spolek Pěstuj prostor v roce 2013 zemník částečně upravil v rámci mezinárodního dobrovolnického workcampu a od té doby jsou zde příležitostně pořádány různé kulturní a komunitní akce. Městský obvod zajišťuje pravidelnou seč. Zemník je také hojně využíván kolemjdoucími pro rozličné rekreační aktivity. V rámci festivalu TUTO MĚSTO by dle samotného podnětu i vyjádření městských organizací mělo jít veskrze o drobné úpravy, které umožní lepší využití zemníku. Porota však vnímá zemník jako „fantastický sokl pro sochu, pro dominantu, která dá kopci smysl“. Navrhovala by kopec i zvětšit, zmínila např. nápad vystavět zde zikkurat z balíků slámy.