Úprava prostoru před 90.MŠ – vchod B, vedle domu seniorů – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

Jednoduché zkrášlení a zobytnění poměrně významného veřejného prostoru mezi
mateřskou školou a domovem seniorů. Umístění laviček a údržbu zeleně může
(pravděpodobně) zajistit městský obvod, umístění odpadkových košů musí být řešeno
v rámci systému odpadového hospodářství ve městě Plzni s Technickým úřadem MMP.