Umění místo kontejnerů po cestě k nádraží – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Porota souhlasí, že trvalá podoba místa by měla být řešena lépe, současný stav je kombinací původního nástupu do podchodu a úpravy okolních povrchů, která byla provedena v návaznosti na otevření nového výstupu z Hlavního nádraží. Předmětné území je také součástí architektonicko-urbanistické soutěže Plzeň – Americká-Sirková 2014. Instalace uměleckého prvku je možná po domluvě se správcem a majitelem pozemku (město Plzeň), porota ale neshledala, že by bylo toto místo pro umění vhodnější, než jiná místa ve městě. Kontejnery by měly být správně přesunuty na jiné místo, nejlépe mimo veřejné prostranství (zde se nacházely v době, kdy zadní část přístřešku nebyla příliš využívána, a od té doby se nepřesunuly). Podnět bude předán na ÚMO Plzeň 3.