Umělecké dílko – Kralovická – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Na tomto místě se dříve nacházelo keramické sousoší od autorské dvojice
Pleskal–Vojatzoglu (viz http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/dilo/277/). Porota
navrhuje vytvořit umělecké dílo pro tento prostor v rámci sochařského sympozia či
formou studentské soutěže (např. ve spolupráci s Fakultou designu a umění ZČU).
Plocha je v péči Úřadu městského obvodu Plzeň 1, který péči o místo vítá, konkrétní
řešení je s ním však nutné předem projednat.