Údržba obecní zeleně svépomocí – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Podnět se týká základní údržby zeleně ve veřejném prostoru. Porota
oceňuje občanskou péči autorky o své okolí, nemyslí si však, že by tato
forma údržby měla být financovaná prostřednictvím Otevřené výzvy
Pěstuj prostor. Podnět může posloužit jako inspirace pro městské
organizace ke komplexněji řešenému projektu, který by podporoval
občanskou údržbu (tzv. „patronát“) některých ploch v majetku města.
Travní seč na uvedeném místě zajišťuje Městský obvod Plzeň 1,
frekvenci může mírně navýšit – autorka podnětu by se měla obrátit přímo
na Úřad městského obvodu Plzeň 1 (Bc. Tomašuková). Porota však
podotkla, že vyšší tráva lépe zadržuje vodu a je tak lepší pro přírodu.
Vysazení keřů je možné, zajistí ho Úřad městského obvodu Plzeň 1.
Pokud by byla parcela vedena v katastru nemovitostí jako zeleň, bylo by
zde parkování nelegální a mohla by zasáhnout městská policie. Tato
parcela je však vedena jako komunikace, parkování na ní je tedy
povoleno. Úřad městského obvodu Plzeň 1 iniciuje její převedení na
zeleň.