Tyršův sad – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Tyršův sad je součástí významného krajinného prvku a biokoridoru,
snahou je, aby si uchoval co nejvíce přírodní charakter. Prostor má ve
výpůjčce organizace Daphne ČR, která zde provádí zásahy za účelem
záchrany chráněných rostlin. V loňském roce byl proveden management
lokality dle požadovaného cílového stavu tohoto přírodního stanoviště.
Každý zásah do území musí povolit Odbor životního prostředí Magistrátu
města Plzně.