tržiště – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Vybraný podnět. Porota se ztotožňuje s názorem autorky a nabízí autorce možnost dopracování grantového projektu na oživení místa. Současné farmářské trhy připravuje občanské sdružení ENVIC ve spolupráci s hotelem Gondola u hotelu Gondola (vedle Mlýnské strouhy). Na místě je možné pořádat i jiné typy trhů, např. design market, restaurant day apod. Místo bylo pravidelně oživováno v rámci kandidatury na titul Plzeň – EHMK 2015. V poslední době na něm proběhl např. komunitní piknik v rámci workcampu Pěstuj prostor – Foster the City 2013 nebo stánková část Dne Meliny Mercouri 2013.