Tankodrom u Městské plovárny – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Před 20 lety byla cesta vyasfaltována, aby mohla být užívána jako
cyklostezka. Její „záchranná“ rekonstrukce by byla v současné době
příliš nákladná, stezka je však součástí rezervy pro Greenways
(koridorů, které slouží rekreaci, sportu a nemotorové dopravě). Řešení
povrchu stezky je součástí širšího projektu „územní studie Plovární park
u Radbuzy“, ve kterém je navržena náhrada asfaltu zdusaným mlatovým
povrchem v kamenných či betonových obrubnících. Financování
realizace projektu však zatím není zajištěno a termín jeho realizace není
znám.