Tančírna – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Zajímavý podnět využívající specifika tohoto místa. Oslovené městské organizace
(Správa veřejného statku města Plzně a Útvar koncepce a rozvoje) doporučují jeho
realizaci jako sezónní záležitost v části zpevněné plochy (chodníku). Taneční parket by
neměl překážet běžnému provozu ani provádění zahradnické údržby reprezentativních
ploch. Sadový okruh je samostatnou nemovitou kulturní památkou, případné zásahy je
tedy nutno projednat s Odborem památkové péče MMP a instalací nemělo by dojít k
poškození zeleně. Jakožto jednorázová či krátkodobá sezónní záležitost nebyl podnět
vybrán pro realizaci v rámci festivalu TUTO MĚSTO.