Tančírna – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Podnět získal zvláštní ocenění za poetiku. Nepotřebuje nic nebo málo a díky skvělé konstelaci místa (přítomnost konzervatoře i katedry hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Kopeckého sadech) může fungovat. Tanec bude mít významný vliv na živost vybraného místa. Porota doporučuje nápad propojit s festivalem Živá ulice nebo Dnem Meliny Mercouri. Poznámky: Pokud bude mít podnět úspěch, lze podpořit instalací v trvalejší podobě a zároveň podněcovat při dalších kulturních příležitostech. Inspirace: gapfiller.org.nz