Stezky kolem plzeňských řek – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

V podnětu není specifikováno konkrétní místo, obecně jsou stezky podél řek a jejich
průchodnost vnímány městem i porotou jako důležité. Z hlediska údržby je nutné
oslovit Správou veřejného statku města Plzně (oddělení krajinné zeleně), nebo
příslušné městské obvody. Městský obvod Plzeň 3 se již tímto podnětem zabývá. Co se
týká technického řešení, vytváření stezek ze štěrku nebo jiných odplavitelných
materiálů není v prostoru záplavových území vhodné.