Stezka průlomem Úhlavy – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Stezka průlomem Úhlavy je součástí projektu Revitalizace nábřeží
plzeňských řek (REURIS, projektovou dokumentaci zpracoval Valbek
s.r.o.). Její realizace je však finančně velmi náročná (část stezky bude
nutné vykonzolovat ze skalního masivu). V současné době jsou
jednotlivé etapy realizace projektu Revitalizace nábřeži plzeňských řek
připraveny s ohledem na stav vypořádání majetkových vztahů. Projekt
samotného mostu ještě připraven není, Správa veřejného statku města
Plzně jedná o zařazení tohoto projektu do plánu investic města.