Splavnění Radbuzy a bezpečná spojka železniční most – most u Jána – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

V minulosti o tomto návrhu proběhla jednání s Povodím Vltavy, kterých se účastnil i Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Povodí považuje návrh za problematický kvůli místní hydroelektrárně. Pokud se podaří zpřístupnit náplavku u Anglického nábřeží, je možné v budoucnu uvažovat o propojení náplavek pomocí visuté lávky. Její realizace ale bude nákladná a problematická s ohledem na aktivní záplavovou zónu a na památkově chráněné kyklopské zdivo.