Sochy – symboly města 1 nábřeží u branky – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Oživení veřejného prostoru uměním porota považuje za důležité téma, navrhla ho tedy pojednat jako samostatnou speciální výzvu nebo projekt. Posouzení návrhů jednotlivých soch přesahuje odborné kompetence poroty. Byl oceněn pečlivý výběr míst pro sochy, se kterým je možné dále pracovat. Porota podtrhla symbolický význam sochy jako dominanty prostoru či města – např. Cloud gate od Anish Kapoor v Chicagu. V rámci podrobnějšího rozpracování by se měl řešit i častý požadavek Ústavu umění a designu na umisťování studentských soch do veřejného prostoru. Sochy ve veřejném prostoru jsou také dle části poroty problémové z hlediska údržby a poškozování. Poznámky: V Evropě úspěšně fungují např. Musée Rodin a park La Villette v Paříži nebo Linz Danube Park. Sochy z UUD ZČU by mohly být umisťovány se souhlasem studentů na určitou dobu životnosti, pak by mohly být vyměněny. Seznam světových sochařských parků: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sculpture_parks