Sochy – osobnosti města – 1 / František Křižík – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Porota na podnětu ocenila snahu o zapojení studentů FUD a umělecké veřejnosti. Cílem programu Pěstuj prostor je oživit dění ve veřejném prostoru. Navržené řešení – instalace sochy bez komunitního přesahu – ale neprokazuje takovýto dopad. Porota se také neztotožnila s autorovým výběrem míst, jelikož jsou v běžném životě pro občany nepřístupná a komunitní umění většinou vyžaduje užší kontakt. Kruhové objezdy lze nicméně po domluvě s jejich správci využít k instalaci uměleckých děl mimo program Pěstuj prostor.