Slovanské údolí – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Jak autor uvádí, je zpracována studie na revitalizaci Slovanského údolí. Okolí Vejprnického potoka je aktivní zónou záplavového území, ve které bohužel není možné umisťovat ve studii navržené prvky jako je mobiliář, dětská hřiště atd. Na záplavovou zónu plynule navazuje ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení vysokého napětí v majetku spol. ČEZ Distribuce, kde je zapotřebí souhlas pro umístění jakýchkoliv objektů. Společnost ČEZ Distribuce zatím kladné stanovisko nevydala.