Školní náměstí – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Řešení tohoto prostoru je pro čtvrť klíčové kvůli jeho významu, historii, exponované poloze i kvůli nedostatku veřejného prostoru městského (ne sídlištního) typu ve Skvrňanech. Porota považuje za důležitý faktor přítomnost školy a každodenního pohybu žáků a rodičů. Porota doporučuje projednat s úřadem městského obvodu zpracování komplexního projektu, jehož studie / koncepce by byla zadána formou architektonické soutěže. Před rozsáhlejší úpravou, nebo pokud by nebyla vůle k rozsáhlejší úpravě, lze místo aktivovat malým zásahem. Např. vyčistit / zobytnit část nefungujícího předprostoru školy nebo uspořádat sezónní sérii aktivit (i v podchodu). Inspirací může být např. dočasné kino Cineroleum na místě benzínové pumpy v Londýně nebo projekt Folly for a Flyover u silničního nadjezdu ve stejném městě. Vyřešení tohoto prostoru bude velkým přínosem pro obyvatele, pro školu a celou čtvrť. Poznámky: Jedná se o jediný veřejný prostor na území sídliště Skvrňany, který se spolu s budovou školy z r. 1897 zachoval z původní obce. Dřívější náves se dnes jmenuje Školní náměstí, postrádá ale veškeré rysy náměstí. Pro místo typická historická trasa z Plzně do Křimic a Stříbra, která přinášela na náves život, dnes po rozšíření na pěti proudovou silnici zabírá většinu volné plochy. Tu doplňují nevzhledné podchody zabraňující jejímu úrovňovému překonání. Namísto původní kapličky se v lokalitě nachází jen zdivočelá zeleň. Inspirace: http://www.cineroleum.co.uk/ a http://www.follyforaflyover.co.uk/